مشاوره تبلیغات

برای آغاز یک کسب و کار نیاز است تا در زمینه های گوناگونی از کارشناسان آن حوزه کمک بگیرید، برا ی شروع به تبلیغات نیز کارشناسان ما که سالها تجربه  و دانش در این زمینه دارند، آماده هستند تا برای موفقیت پروژه هایتان به شما بپیوندند.

 

برخی از خدمات ما در این حوزه عبارتند از:

    .  تحقیق و پژوهش و ارزیابی اثربخشی تبلیغات سازمان
    .  رصد فعالیت های تبلیغی رقبا و تدوین استراتژی مبارزه تبلیغاتی
    .  تدوین و ارزیابی اهداف تبلیغاتی سازمان
    .  تدوین کمپین های تبلیغاتی
    .  طراحی پیام
    .  طراحی هویت رسانه ای
    .  يكپارچه سازی ابزارهای تبلیغات
    .  طراحی ترکیب رسانه ها برای انتقال پیام
    .  پیاده سازی سیستم جامع تبلیغاتی
    .  تشکیل تیم تبلیغات در سازمان
    .  سامان دهی ، سیستم ها ، رسانه ها و فعالیت های تبلیغاتی
    .  شرکت در جلسات اتاق فکر
    .  تشکیل گروه خلاقیت و تولید ایده

مشاوره تبلیغات